فرماندار يزد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي در ديدار با دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گفت: بهترین راه مبارزه با پدیده شوم اعتیاد پیشگیری، آگاه سازی و آموزش جوانان و دیگر افراد جامعه نسبت به خطرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر می باشد.

فرماندار يزد  بیان اینکه اعتیاد منشاء بسیاری از ناهنجاری های اجتماع است، اضافه کرد: اعتیاد به مواد مخدر زمینه ساز بروز بسیاری مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بوده و به عنوان یک تهدید جدی برای کشور محسوب می شود.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با اشاره به اينكه مبارزه با پديده شوم اعتياد نيازمند عزم و اراده همگاني است اظهار داشت: براي مبارزه قاطع با پديده شوم مواد مخدر همكاري و هماهنگي تمام دستگاههاي و به ويژه كمك و همراهي مردم لازم و ضروري است.

در اين ديدار روستايي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گزارشي از اقدامات انجام شده توسط اين شورا در هفته مبارزه با مواد مخدر ارائه نمود و از آمادگي كامل شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر براي همكاري با ساير دستگاهها در خصوص اجراي برنامه هاي پيشگيرانه در سطح شهرستان شد.