به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در جلسه اي كه با حضور سيفي فرماندار يزد و مسئولين هيئت مديره اتحاديه موسسات قرآني در محل فرمانداري تشكيل شد ضمن ارائه گزارش در مورد مسائل و مشكلات موجود بحث و تبادل نظر شد.

سيفي با ذكر اين مطلب كه قرآن تنها تكيه گاه مناسب در مقابل همه تهديدات بويژه تهاجم فرهنگي و جنگ نرم است از همه مسئولان ذيربط خواست تمام تلاش خود را در جهت افزايش فضاي  قرآني در جامعه و آموزش آن  در سطح استان به كار گيرند.

فرماندار افزود : بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران كارهاي بسياري در اين زمينه انجام شده است ولي به سبب وسعت معنوي قرآن كريم بايد كارهاي تخصصي و علمي بيشتري صورت بگيرد.

سيفي تشكيل اتحاديه موسسات قرآني در استان را كار مفيدي دانست و از هماهنگي هاي انجام شده در زمينه هاي مختلف قرآني تشكر نمود.

در ادامه اين نشست رئيس هيئت مديره اتحاديه موسسات قرآني به جايگاه اتحاديه و فوائد آن اشاره و با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 80 موسسه و خانه ي قرآني در سطح استان فعال هستند توجه بيش از پيش مسئولان را خواستار شد.

وي در پايان از كليه افرادي كه در زمينه نشر و ترويج قرآن فعاليت دارند تقدير و تشكر كرد و قول مساعد داد تا موانع و مشكلات موجود در جهت ترويج فرهنگ قرآن آموزي را مرتفع نمايد.