به گزارش روز شنبه ايرنا،' عزيزالله سيفي 'در جمع تشكل هاي دانش آموزي يزد افزود:بيشترين خاطراتي كه در ذهن دانش آموزان مي ماند اجراي برنامه هاي گروهي است.
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه فعاليت هاي سازمان دانش آموزي در خارج از وقت مدرسه است بسيار مورد توجه دانش آموزان قرار گرفته است .
فرماندار يزد گفت: يكي از كارهاي بسيار خوب وزارت آموزش و پرورش تاسيس سازمان دانش آموزي بوده است.
'سيدكاظم دشتي' رئيس سازمان دانش آموزي استان يزد نيز با تبريك سالروز تاسيس سازمان دانش آموزي گفت: اين سازمان در سال 89 در مجموع ارائه تعداد برنامه ها رتبه اول كشور و خبرگزاري پانا نيز رتبه سوم كشور را كسب نموده است