روز سه شنبه مورخ 4/8/89 جلسه بررسي مسائل و مشكلات پيش آمده از فعاليت غرفه داران و دستفروشان غيرمجاز در صحن حسينيه شاهزاده فاضل با حضور نمايندگان محترم اداره كل اوقاف و امور خيريه استان يزد و سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان يزد  و شهرداري يزد  و اعضاي هيئت امناي حسينيه شاهزاده فاضل در دفتر فرماندار يزد برگزار گرديد.

ابتدا آقاي سيفي فرماندار يزد ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين از تلاشها و اقدامات هيئت امناي حسينيه شاهزاده فاضل و پشتيباني ساير ادارات مربوطه تقدير و تشكر نمود. آقاي سيفي توجه به آثار باستاني و قديمي شهر، مساجد، حسينيه ها و امامزاده ها را از آن جهت كه هويت، تمدن و دينداري  مردم يك شهر را نشان ميدهد بسيار مهم ارزيابي نمود و همچنين اظهار داشت فرمانداري يزد مسائل مربوط به اين اماكن را در اولويت قرار ميدهد.

فرماندار ادامه داد براي تخصيص اعتبارات مناسب جهت مرمت، احياء و توسعه اين بناي 700 ساله ميبايست طرح مطالعاتي و قابل اجرايي مصوب وبه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ارائه گردد. همچنين براي جمع آوري دستفروشان و غرفه داران غير مجاز نيز ميبايست با اجرائيات شهرداري هماهنگ شود.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:

1-  مقرر گرديد با توجه به مذهبي بودن، تاريخي بودن و عمومي بودن فضاي حسينيه با همكاري و مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان، اداره كل اوقاف و شهرداري و با نظارت و پشتيباني فرماندهي انتظامي شهرستان جهت جمع آوري نرده هاي غرفه هاي اطراف حسينيه ظرف مدت يك هفته اقدام لازم صورت پذيرد.

2-    طرح مصوب توسعه و مرمت حسينيه براي بررسي لازم به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان ارائه گردد.

3-  مقرر شد اجرائيات شهرداري ظرف مدت يك هفته جهت جمع آوري فروشندگاني كه سد معبرنموده اند اقدام نمايد.

4-  اجرائيات شهرداري به كمك اداره كل اوقاف و امور خيريه استان ضمن ارسال اخطار كتبي به هيئت امناي حسينيه شاهزاده فاضل ظرف 15 روز جهت تخليه غرفه هاي حسينيه اقدام نمايند.

5-  مصوب گرديد مبلغ يك ميليارد ريال از اعتبارات شهرستان جهت ترميم، احيا و توسعه حسينيه شاهزاده فاضل تخصيص داده شود.