به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،‌ محمود شاكري شمسي در جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با بيان اينكه آموزش و آشنا كردن جوانان با عواقب اعتياد و مصرف مواد مخدر مي تواند نقش قابل توجهي در پيشگيري و مبارزه با اين پديده شوم را داشته باشد خاطر نشان كرد برخي دستگاهها از قبيل آموزش و پرورش ، بهزيستي ، مراكز بهداشتي و درماني و ... مي توانند از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي براي عموم افراد جامعه به ويژه نسل جوان در اين زمينه پيشقدم باشند.

فرماندار تعامل دستگاهها و نهادهاي اجرايي را براي مبارزه با اين بلاي خانمان سوز خواستار شد و افزود:‌ بايد با برنامه ريزي، ارائه راهكارهاي عملياتي و تعامل بين بخشي براي مبارزه با اعتياد گام برداريم.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد با اشاره به اثرات مخرب مصرف مواد مخدر صنعتي بر روي افراد گفت: متأسفانه امروزه با گسترش مصرف مواد مخدر صنعتي در بين افراد ، شاهد بروز برخي بزهكاري ها ، قتل و ناهنجاري هايي در سطح جامعه هستيم.

وي با اعلام اينكه دشمنان از طريق رواج مواد مخدر و روان گردانهاي صنعتي قصد تخريب افكار و كاهش توانمندي هاي جوانان ايران اسلامي را دارد اظهار داشت: رواج اعتياد و مواد مخدر يكي از مهمترين حربه هاي دشمنان است كه سعي دارند جوانان را به بلاي خانمان سوز اعتياد كشيده و از اين طريق اراده ي اين قشر از جامعه را سست نمايد.

شاكري شمسي گفت: اميد است با بحث و بررسي راهكاري هاي مقابله و پيشگيري و رسيدن به نتايج علمي و عملياتي و همچنين با تلاش مسئولين ذيربط بتوانيم گام مهمي را در مبارزه با اعتياد برداريم.

در اين جلسه حيات الغيب مدير كل زندان ها و اقدامات تأميني استان نيز گزارشي از وضعيت زندان مركزي يزد ارائه نمود.

شايان ذكر است در اين جلسه در خصوص جمع آوري معتادين سطح شهر بحث و تصميم گيري شد.