معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد خواستار شد؛

ضرورت بهبود محتواي آموزش پيشگيري از اعتياد

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد بر لزوم آگاه‌سازي دانش‌آموزان نسبت به اعتياد و پيامدهاي سوء ناشي از آن تاكيد كرد و گفت: بايد محتواهاي آموزش پيشگيري از اعتياد متناسب با جامعه هدف و كاربردي ارائه شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد به رياست معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري و مسئولين دستگاه هاي اجرايي عضو اين شورا تشكيل شد.

« محمد علي جعفري » در اين جلسه با بيان اينكه مطابق با دستور العمل ها،  جلسات شوراي مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان ها بايد به صورت ماهانه برگزار شود افزود: در چند ماه اخير اتاق فكري در اين راستا در سطح شهرستان راه اندازي شده تا به منظور دستيبابي به نتايج بهتر نسبت به گذشته دستوركار و نظرات خود را ارائه نمايد.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد با مهم دانستن بحث پيشگيري در تمامي حوزه ها به ويژه پديده اعتياد اظهار داشت: در دو سال گذشته رويكرد شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد مبتني بر پيشگيري بوده در اين زمينه نقشه راه پيشگيري از اعتياد در سطح شهرستان تهيه و در آن شرح وظايف كليه دستگاه هاي اجرايي ذكر شده است.

وي با اشاره به اينكه در آينده نيز موضوع پيشگيري و آموزش در اولويت اين شورا مي باشد تصريح كرد: بايد نقاط قوت و ضعف طرح هاي پيشگيرانه در اين حوزه شناسايي و نسبت به رفع و يا تقويت آنها اقدام نمود.

جعفري با تأكيد بر ضرورت ارتقاء آگاهي نسل جوان  خاطرنشان كرد: جامعه فرهنگیان و انجمن اولیاء و مربیان می توانند با آگاهی بخشی دانش آموزان و خانواده های آنان در پیشگیری ار شیوع این پدیده شوم، نقش بسزایی داشته باشند.

وي خواستار بهبود محتواي آموزش پيشگيري از اعتياد شد و تصريح كرد: بايد محتواي پيشگيري از اين پديده تهيه تا پس از موافقت شوراي آموزش و پرورش شهرستان به صورت پايلوت در برخي از مدارس اجرا شود تا پس از بررسي نتايج به صورت عمومي در مدارس اجرايي شود.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد در پايان ابراز داشت: آموزش های پیشگیری از اعتیاد باید مبتنی بر نیازهای جامعه هدف ارائه گردد در غیر اینصورت این آموزش ها نتيجه مورد انتظار نخواهد داشت.