عزیز الله سیفی گفت: پدیده سکونتگاههای غیر رسمی یکی از مشکلات عمده کشور و روز به روز با گسترش این سکونتگاهها مواجه هستیم که در حال حاضر شاهد مشکلات عدیده ای  از جمله عدم رعایت بهداشت ، عدم امنیت ، عدم تجانس فرهنکی  و ... دراین مکانها می باشیم.

فرماندار در ادامه با بیان اینکه این سکونتگاهها با مهاجرت روستائیان ، قشر کم در آمد و اتباع بیگانه به وجود آمده است خاطر نشان کرد باید اولویت بندی ها در جهت توانمند سازی وساماندهی این سکونتگاهها مشخص و به تهران ارسال تا اعتبارات پروژه های مختلف جذب شود.

وی در پایان از همه سازمانها و ادرات خواست هر چه سریعتر پروژه های مشخص شده را در کارگروههای تخصصی بررسی تا هر چه سریعتر به تصویب و به مرحله اجرا برسد.

در پایان نقدی معاون عمرانی فرماندار  از کلیه کسانی که در جلسه حضور یافتند تقدیر و تشکر کرد و از ادارات شهرستان درخواست نمود نظرات اصلاحی خود را در مورد شناسنامه پروژهها به صورت مکتوب به ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی  ارائه تا موارد مطروحه در ستاد مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.