معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، افسانه شهابی پور با اشاره به اتمام عملیات اجرایی طرح سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد اظهار داشت: کشاورزی یکی از بخش های مولد و تولیدی محسوب می شود که رشد و توسعه این بخش تاثیر به سزایی در رشد اقتصاد دارد.

نماینده تام الاختیار مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد کشاورزی را یکی از بخش های مهم تولید، اشتغال و توسعه شهرستان دانست و افزود: مسئولین ذیربط باید سعی کنند که با توسعه بخش کشاورزی در شهرستان یزد زمینه اشتغال زایی، کسب درآمد و تولید محصول را فراهم نمایند.

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری یزد خاطر نشان کرد: بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و ستاد سرشماری استان، یزد جزء شهرستان های برتر استان از لحاظ کیفیت وکمیت آمار گیری در چهارمین دوره طرح سرشماری عمومی کشاورزی می باشد.

شهابی پور در پایان ضمن تقدیر از همکاری شایسته بهره برداران در ارائه اطاعات دقیق و صحیح به مأموران آمارگیر خاطر نشان کرد:آمار جمع آوری شده در این سرشماری به صورت محرمانه بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی و برنامه ریزی های کلان در بخش کشاورزی بکار گرفته می شود.