امروز مورخ 30/11/1388 جلسه اي با حضور فرماندار محترم و كارشناسان فرمانداري در محل دفتر فرماندار تشكيل و توجيهات لازم در خصوص نحوه عملكرد ستاد و خدمات رساني به مردم شريف دارالعباده بحث و بررسي گرديد و مقررشد از روز شنبه مورخ 3/11/1388 ستاد مذكور در محل فرمانداري شروع بكار نمايد. اطلاعات بعدي متعاقبا اعلام خواهد شد.