درخواست صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد

تذکرات مهم

۱-شما از این صفحه می‌توانید تاسیس سازمانی مردم نهاد در گستره فعالیت ملی، استانی، شهرستانی را درخواست نمایید.

۲- پیشنهاد می شود به منظور کاهش زمان ارائه درخواست تاسیس تا مرحله معرفی به ثبت شرکتها، درخواست تاسیس از سوی حداقل ۹ نفر ارائه گردد تا پس از طی مراحل اداری و به هنگام تعیین مدیران نیاز به صرف زمان مجدد برای استعلام درباره افراد معرفی شده جدید نبوده و تمامی استعلام ها به یک باره در بدو امر انجام پذیرد.


۳- تقاضاهای مرتبط با انجمن های مقیم مانند شیرازیهای مقیم مرکز یا مشابه آن قابل طرح در هیات نظارت کشور نیست  و حسب تصمیم مؤسسین باید گزینه مناسب در فرم الکترونیکی درخواست متناسب با گستره جغرافیایی فعالیت و مرجع رسیدگی مشخص شود.

۴-تقاضاهای تأسیس مؤسسات خیریه ملی و استانی نیازمند حضور حداقل دو نفر از خیرین ملی ویا استانی می باشد که برای احراز صلاحیت لازم است مدارک مثبته در بخش " نام کامل موسسین با ذکر آخرین مدرک و رشته تحصیلی   به هنگام تکمیل فرم درخواست صدور پروانه اجمالا پس از نام افراد مورد نظر، ذکر شده و به هنگام ارائه مدارک، اصل مدارک ارائه شود.

۵-  در صورتیکه متقاضی تاسیس سازمان مردم نهاد با موضوع فعالیت انجمن دوستی هستیداینجا را کلیک کنید.

۶- به درخواستهای حاوی اطلاعات ناقص و یا نامفهوم رسیدگی نمی‌‌شود.

7-اگر به هنگام ورود اطلاعات ارتباط شما به هر علتی با سایت قطع شد، مراحل انجام داده را مجددا از ابتدا آغاز نمایید.

۸- در تمامی مراحل در صورتی که لینک مربوطه باز نشد و صفحه سفیدی به نمایش درآمد، از کلید F۵ برای بازنمایش صفحه استفاده نمایید.

توصیه می‌شود پیش از ارسال درخواست خود برای تاسیس سازمانی مردم نهاد آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهادرا مطالعه نمایید

  ضمنا به اطلاع می رساند برای صدور پروانه تاسیس سازمان مردم نهاد، مراحل اداری ذیل سپری می‌شود:

تکمیل فرم الکترونیکی تقاضانامه تاسیس به منظور بررسی شرح فعالیت و اهداف بیان شده در فرم با مفاد آیین نامه اجرایی؛  در صورت تایید تقاضای تاسیس سمن،پس از تکمیل فرم مشخصات فردی موسسین و ارسال اساسنامه پیشنهادی از طریق همین پایگاه اطلاع رسانی ازنماینده معرفی شده برای تکمیل پرونده و طی آخرین مراحل اداری دعوت به عمل می‌آید .

همراه داشتن معرفی نامه امضا شده از سوی کلیه اعضای موسس برای نماینده الزامیست. در این مرحله، با وارد کردن شماره پیگیری در صفحه مربوطة در همین پایگاه اطلاع‌رسانی، پیغام دعوت را خواهید دید

  پس از تشکیل پرونده  و انجام استعلامات امنیتی ،انتظامی و همچنین اخذ نظر مراجع تخصصی ذیربط نسبت به صلاحیت تخصصی افراد و اساسنامه پیشنهادی پرونده به هیات نظارت بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد به منظور بررسی و صدور رای ارسال خواهد شد

  در صورت مثبت بودن نظر هیات نظارت، هیات موسس باید نسبت به برگزاری مجمع عمومی موسس اقدام و صورتجلسه‌ای تنظیم نموده که در آن به دو موضوع ذیل رسیدگی و نتیجه به امضای اعضای موسس رسیده باشد.

  الف) تصویب طرح اساسنامه که متن تمامی صفحات آن به امضای اعضای موسس رسیده باشد.

   ب) تعیین هیات مدیره و بازرسان    

  نامه معرفی به اداره کل ثبت شرکتهای غیر تجاری صادر که پس از دریافت پاسخ از سوی اداره کل یاد شده، پروانه فعالیت صادر و تحویل می شود

 برای ورود به پورتال معاونت امور سازمان های مردم نهاد سایت وزارت کشور و ادامه مراحل ثبت سمن خود بر روی لینک زیر کلیک کنید

معاونت امور سازمان های مردم نهاد  وزارت کشور