به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد دومين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با حضور اوليا نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي ،  سيفي فرماندار و ساير اعضاء در محل اداره آموزش و پرورش ناحيه دو برگزار گرديد .

در ابتدا سيفي فرماندار يزد در رابطه اهميت كار شوراي آموزش و پرورش در استان و شهرستانها گفت شوراي آموزش و پرورش  به منظور مشاركت ونظارت مردم در امر تعليم و تربيت رسمي و عمومي و بهره گيري و استفاده بهينه از كليه منابع و امكانات جهت تاسيس و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليتهاي اجرايي آموزش و پرورش تشكيل مي شود و از اعضاء شورا خواست با ارائه نظرات سازنده و مثبت پيشرو در اين زمينه باشند

اوليا نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به  اهميت برنامه ريزي و داشتن برنامه در كارها سخنراني نمود و از مديران آموزش و پرورش نواحي يك و دو خواست با ارائه آمار دقيق و مدون نيازهاي آموزش و پرورش شهرستان يزد را اعلام تا بتوان در جهت رفع اين نيازها اقدام نمود .

امين الرعايا مدير آموزش و پرورش ناحيه دو  و دبير شو راي آموزش و پرورش يزد نيز ضمن تبريك رتبه دوم شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد در استان در رابطه با قانون شوراي آموزش و پرورش گفت اين قانون يكي از مترقي ترين قوانين مي باشد و شوراي آموزش و پرورش مي تواند با تصميمات سازنده خود موجبات رشد و ترقي آموزش و پرورش را فراهم آورند.

سپس دستور كار جلسه با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در در رابطه با از شيفت خارج شدن مدارس ابتدايي در سال تحصيلي آينده قرائت گرديد و اعلام گرديد از 88 مدرسه ابتدايي دو شيفت استان بيش از 50 درصد آنها در نواحي يك و دو يزد مي باشد.

در ادامه بابايي مدير آموزش و پرورش ناحيه يك يزد در رابطه مزايا و مشكلات اين طرح صحبت نمود .

 همچنين رضاييان معاون پژوهش و برنامه ريزي اداره كل نيز از كليه دست اندركاران تعليم و تربيت خواست با همفكري و همدلي در جهت تحقق اين طرح اقدام نمايند .

سپس ساير اعضاء نظرات اصلاحي خود را ارائه نمودند و قرار شد مديران نواحي يك و دو با كار كارشناسي شده نحوه اجرا را  جمع بندي و به شورا ارائه نمايند در ادامه جلسه در خصوص چگونگي برگزاري امتحانات بحث و تبادل نظر و همچنين دستور  سوم جلسه در خصوص اوقات فراغت به جلسه بعدي مو كول گرديد .