بسمه تعالی

در مورخ 21/01/1393 مهندس خوشنویس بخشدار زارچ بصورت سرزده از چند واحد نانوایی بازدید نمودند.در این بازدید که رییس صنف نانوایان زارچ نیز حضور داشتند ضمن تقدیر و تشکر از این قشر زحمتکش بر لزوم توجه به کیفیت نان به عنوان تنها میهمان همیشگی سفره مردم تاکید شد.

والسلام