امام جمعه موقت يزد:

خدمت به مردم همراه با صداقت و خوشرويي در چهره باشد

امام جمعه موقت يزد گفت: مسئولان و كارگزاران بايد خدمت به مردم را همراه با دو اصل صداقت و خوشرويي در چهره در دستور كار خود قرار دهند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « حجت الاسلام المسلمين معزالديني » در مراسم تحليف اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با تبريك به اعضاي دوره پنجم شوراي اسلامي شهر يزد اظهار داشت: عبادت خدا و خدمت به خلق خدا عصاره تعاليم انبياء الهي و پيشوايان ديني است كه بايد مد نظر همه افراد قرار گيرد.

امام جمعه موقت يزد افزود: اين دو مورد مكمل همديگر هستند و اگر هر كدام از آنها به تنهايي اجرا شود، انسان را از معراج آدميت باز مي دارد.

وي با بيان روايتي از امام جعفر صادق (ع) كه خطاب به يكي از اصحاب خود مي فرمايند: به خدا و محمد (ص) و علي (ع) ايمان نياورده است كسي كه هر گاه برادر مومن او براي رفع حاجتي نزد وي بيايد با چهره اي باز با او برخورد نكن اگر بتواند خود حاجت او را برآورده سازد كه بايد به سرعت اقدام كند واگر نمي تواند نزد ديگران برود تا حاجت او را برآورده سازند و اگر كسي كه غير از اين باشد كه وصف كردم هيچ گونه رابطه و ولايتي بين ما و او نيست. خاطرنشان كرد: اين روايت مانيفستي از خدمت به شهروندان است كه با توجه به آن بايد دو اصل صداقت و خوشرويي و تبسم در چهره در خدمات رساني به مردم توجه شود.

حجت الاسلام معزالديني ميزان نفع رساني به مردم و كيفيت خدمت به مردم را در موفقيت و يا عدم موفقيت يك كار جمعي مهم دانست و تصريح كرد: از شاخص هاي اصلي شوراهاي اسلامي اين است كه اعضاي آن از بطن جامعه بوده و با مشكلات و مسائل مردم آشنايي دارند.

وي از مردم به عنوان بهترين ارزياب اقدامات انجام شده در شهر ياد كرد و ابراز داشت: مردم با توجه به پرداخت تعرفه ها و همچنين خدمات ارائه شده در شهر در زمينه هاي مختلف اقدامات شوراي اسلامي شهر و شهرداري را مي سنجند.

امام جمعه موقت يزد در بخش پاياني سخنان خود با بيان اينكه شهر يزد با سرمايه اجتماعي قوي و پشتوانه محكم اعتماد مردمي ثبت جهاني شده است افزود: اين سرمايه اجتماعي درحال حاضر وضعيت رسمي جهاني دارد و انتظار مي رود شهرداري ضمن بهبود ارائه خدمات به شهروندان بتواند با برنامه ريزي بهتر و اجراي فعاليت هاي تأثيرگذار بستر لازم براي ارائه خدمات به گردشگران خارجي را نيز فراهم نمايد.