فرماندار يزد:

خدمات ارائه شده بايد رضايتمندي مردم را در برداشته باشد

فرماندار يزد گفت: خدمات و اقداماتي كه براي مردم انجام مي شود باید درست و به موقع بوده و رضایت عمومي مردم را فراهم كند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي ترافيك شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد و با حضور دستگاه هاي عضور اين شورا در محل فرمانداري يزد تشكيل شد.

« مصطفي سالاري » در اين جلسه اظهار داشت: رضایتمندی مردم اصل مهم خدمت گذاری و مسئولیت است و مسئولان و مدیران باید همواره رفع مشکلات مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

فرماندار يزد افزود: مسئوليت و فرصت خدمت به مردم نعمت بزرگي است كه بايد قدر آن را دانست و با برنامه ريزي و ارائه خدمت صادقانه به مردم اين نعمت و فرصت را پاس بداريم.

وي با انتقاد از عدم اجراي به موقع برخي طرح ها و پروژه هاي عمراني در سطح شهرستان گفت: در برخي موارد مانند اصلاح ورودي روستاي محمد آباد از توابع بخش مركزي طرح نهايي پس از چندين ماه مورد تصويب شوراي ترافيك شهرستان قرار گرفته كه متأسفانه هنوز اجرايي نشده است.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با اشاره به اينكه اجرايي شدن اين چنين پروژه هايي نيازمند تعامل و همراهي دستگاه هاي اجرايي مختلف است تصريح كرد: به هيچ وجه قابل قبول نيست كه بعد از گذشت چندين ماه و برگزاري جلسات مختلف اين پروژه ها معطل باشد.

فرماندار يزد در پايان بار ديگر خواستار رفع مسائل و مشكلات ترافيكي چندين ساله در سطح شهرستان شد و ابراز داشت: اميدواريم مديران ادارات و نهادهاي مسئول در اين زمينه بتوانند با برنامه ريزي و اجراي مصوبات مسير حركت رو به پيشرفت شهرستان را بيش از پيش هموارتر سازند.

در اين جلسه طرح هاي ترافيكي روستاهاي بخش مركزي و شهر شاهديه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.