فرماندار يزد: پروژه‌هاي با رويكرد فرهنگي در اولويت‌اند

فرماندار يزد بر اولويت قرار دادن پروژه‌هاي فرهنگي توسط دستگاه‌ها براي ارائه در سفر سوم هيات دولت با توجه به رويكرد فرهنگي سفر سوم تاكيد كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه يزد، محمود عظيمي‌نيا در جلسه هماهنگي پيشنهادات شهرستان يزد در سفر سوم هيات دولت با حضور مديران دستگاه‌ها، گفت: سفر سوم دو روزه خواهد بود كه روز اول وزرا براي افتتاح پروژه‌ها در استان حاضر شده و روز دوم نيز رييس جمهور در مركز استان سخنراني خواهد داشت و بازديد از چند پروژه نيز صورت مي‌گيرد كه در سفر به يزد نيز برنامه طبيعتا به همين شكل خواهد بود.

وي افزود:‌ جلسات متعددي در خصوص هماهنگي پروژه‌هاي پيشنهادي در فرمانداري و با حضور مديران مربوطه تشكيل خواهد شد و در نهايت پروژه‌هاي داراي اولويت انتخاب و با هماهنگي با نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس، ارائه خواهد شد.

فرماندار از دستگاه‌ها خواست تا افرادي را جهت شركت در اين جلسات معرفي كنند كه در جريان پروژه‌ها بوده و تصميم گيرنده باشند، و بيان داشت: اين پروژه‌ها بايد براي عموم قابل قبول و مورد نياز باشد.

عظيمي‌نيا تصريح كرد: زمان سفر مشخص نيست اما ممكن است هر لحظه زمينه سفر به استان يزد ايجاد شود كه لازم است پروژه‌هاي پيشنهادي را هماهنگ و آماده كنيم.

آزادي معاون عمراني فرماندار يزد نيز در اين جلسه پروژه‌هاي نيمه تمام، پروژه‌هاي مصوب سفر اول و دوم هيات دولت و پروژه‌هاي مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان را از اولويت‌ها برشمرد.

وي گفت: البته پروژه‌ها يا طر‌ح‌هايي كه به صورت هدفمند و بر اساس برنامه در حال پيشرفت هستند نيز مي‌توانند از اولويت‌هاي طر‌ح‌هاي پيشنهادي باشند.

وي رويكرد سفر سوم را فرهنگي عنوان كرد و گفت: سفر سوم در جهت نظارت و كنترل پروژه‌هاي دو سفر گذشته و نيز پروژه‌هاي با رويكرد فرهنگي و اجتماعي است.

معاون فرماندار يزد از مزاياي برگزاري جلسات هماهنگي پروژه‌ها، به آشنايي دستگاه‌ها از ظرفيت‌هاي يكديگر اشاره كرد و گفت: اين در انتخاب اولويت‌ها نيز موثر است چرا كه مجموعه پيشرفت شهرستان كلياتي است كه همگي بايستي شناخت از ديگر دستگاه‌ها شناخت داشته باشيم.

آزادي افزود: پروژه‌هاي تا پايان سال جاري كه برنامه ريزي شده و اعتباراتش نيز جذب شده، بنابراين دستگاه‌ها سعي كنند پروژه‌هايي را عنوان كنند كه تامين اعتباراتش در استان به طول مي‌انجامد و يا اين كه در برنامه‌هاي آتي دستگاه مد نظر قرار دارد البته برخي پروژه‌ها نيازمند اعتبار نيست و تنها مجوز و مصوبه هيات دولت را مي‌خواهد كه لازم است دستگاه‌ها اين نوع پروژه‌ها را عنوان نمايند.

گفتني است،‌ در ادامه اين نشست، نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان به بيان پروژه‌هاي پيشنهادي خود پرداختند.