عزیز الله سیفی با گرامیداشت یاد و خاطره دولت شهیدان رجایی و باهنر و روز کارمند گفت: رجائى و باهنر دو شهيدى كه همواره در سنگرهاى مختلف فكرى، آموزشى و سياسى، همكار و همرزم بودند، تا آنجا كه در كنار يكديگر به آتش كين منافقان سوختند و فصلى از شهادت را به نام هفته دولت در تاريخ انقلاب گشودند.

فرماندار یزد با بیان اینکه نقش کارمندان  در بازدهی و میزان توانایی دولت اساسی  است خاطر نشان کرد پیشرفت جامعه در همه ابعاد آن را، مرهون کوشش این گروه کوشا و امین است.

وی همچنین در ادامه افزود:کارمندان، گروه بزرگی از افراد جامعه هستند که خانواده بزرگ دولت را تشکیل می دهند. آنان در پی برطرف ساختن نیازهای مردم هستند و خود را خدمتگزار مردم می دانند همچنین مردم نیز با امین دانستن ایشان، به آنان اعتماد دارند. فعالیت کارمندان و کارگزاران در صورتی ارزش می یابد و زمانی می توان به خود ببالید، که برای اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش کنیم؛ چنان که امام علی علیه السلام می فرماید: «کارها به وسیله کارمندان، راست و درست می شود.»