به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، سید محمد میرمحمدی در بخشي از اين حكم آورده است: در اجرای ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 1377/07/30 شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 92/12/06 وزیر محترم کشور ، جنابعالی را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان یزد منصوب می نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.