بسمه تعالی

بازدید بخشدار زارچ از پروژه های عمرانی روستای اله آباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری زارچ،مهندس خوشنویس بخشدار زارچ به همراهی دهیار و رییس شورای اسلامی روستای اله آباد از پروژه های جدول گذاری ،لوله گذاری،کاشت درخت و همچنین زیر سازی و آسفالت خیابان اله آباد بازدید کردند.مهندس خوشنویس در حاشیه این بازدید اظهار داشت:این پروژه ها با هزینه ای بالغ بر 250 میلیون تومان به اتمام رسیده که به لطف الهی و با همکاری صمیمانه تمامی دستگاههای مرتبط در اختیار مردم شهید پرور روستای اله آباد قرار دارد./