فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی در این دیدار گفت: از گذشته تا کنون آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در جامعه محسوب می شود که می تواند در توسعه و تعالی تمامی بخش های جامعه نقش قابل توجهی را ایفا کند.

فرماندار با بیان اینکه انجمن اولیاء و مربیان از جایگاه خاصی در نظام تعلیم و تربیت برخوردار است اظهار  داشت: این انجمن حلقه واسط بین دو نهاد اجتماعی مؤثر همچون خانواده و مدرسه است.

وی با تأکید به اینکه انجمن اولیاء و مربیان باید تسهیل گر رابطه نهاد خانواده و نهاد آموزش و پرورش باشد خاطر نشان کرد: بدون شک ارتباط قوی و مناسب والدین و مربیان می تواند رشد و ارتقاء بیش از پیش دانش آموزان در ابعاد مختلف را در پی داشته باشد.

در این دیدار، محقق رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان نیز گزارشی از نحوه عملکرد این انجمن ارائه نمود.

شایان ذکر است فرماندار یزد در خصوص برخی از مسائل و مشکلات گروه انجمن اولیاء و مربیان نواحی یک و دو قول پیگیری و مساعدت داد.