يك باب ساختمان به متراژ 65 متر با تجهيزات كامل با اعتبار بالغ بر 000/000/95 ريال ساخته و توسط آقاي عظيمي نيا فرماندار شهرستان يزد افتتاح و تحويل مدد جوي قطع نخايي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) منطقه 2 يزد گرديد.
به اطلاع مي رساند از اعتبارات سفر  مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري، جمعا 54 واحد مسكوني كه تعدادي از آن ها احداثي و تعدادي خريداري شده و همچنين 8 واحد آن، سهميه امدادي به مدد جويان تحت پوشش كميته امداد منطقه 2 مي باشد كه تحويل گرديده است.