اعلام مدارك لازم براي ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا

ستاد انتخابات شهرستان يزد مدارك لازم براي ثبت نام از داوطلبان كانديداتوري در شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بدين شرح اعلام كرد.
به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد؛ داوطلبان كانديداتوري در حوزه هاي انتخابيه يزد، زارچ، شاهديه و حميديا مي توانند با در دست داشتن مدارك كامل از تاريخ 30 اسفند ماه لغايت 6 فروردين ماه به ستاد انتخابات شهرستان يزد واقع در فرمانداري يزد به آدرس خيابان امام خميني(ره)، خيابان شهيد ابراهيمي مراجعه نمايند.
براساس اين گزارش؛ مدارك لازم به منظور ثبت نام از داوطلبان شوراي هاي اسلامي شهر و روستا بدين شرح است:
- اصل كارت ملي و شناسنامه عكس دار
- چهار قطعه عكس جديد 4×3 
- داشتن حداقل سن 25 سال تمام  در زمان ثبت نام 
- دونسخه تصوير تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي
- اصل و تصوير مدرك تحصيلي معتبر
داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم و يا معادل آن براي شوراي اسلامي شهرهاي تا 20 هزار نفر جمعيت و داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن براي شوراي اسلامي شهرهاي بالاي 20 هزار نفر جمعيت( برابر قانون اشخاص جانباز، آزاده يا فرزند شهيد از يك مقطع تحصيلي بالاتر بر خوردار مي باشند.)
- ارائه گواهي قبول استعفا براي اشخاص مشمول ماده 28 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان
- ارائه گواهي عدم سو پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد. بدين منظور لازم است از همين امروز پس از اخذ معرفي نامه از فرمانداري به مراجع ذيربط مراجعه نمايند.