بازديد معاون سازمان مديريت بحران كشور از كارگاه شهرستان يزد

معاون پيش بيني و پيشگيري سازمان مديريت بحران كشور از كارگاه آموزشي و تمرين ستادي مديريت بحران شهرستان يزد بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، همزمان با آغاز كارگاه هاي آموزشي و تمرين ستاد مديريت بحران، " بهنام سعيدي " معاون پیش بینی و پیش گیری سازمان مدیرت بحران کشور و " هادي هادي نسب " مديركل مديريت بحران استانداري از كارگاه شهرستان يزد بازديد نمود و به سئوالات اعضاي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان يزد پاسخ داد.