شناسه : 703864
hadis

hadis


(تسخير لانه جاسوسي آمريكا درسال 1358هجري شمسي به دست دانشجويان پيرو خط امام خميني (ره   روز مبارزه با استكبار جهاني وروزدانش آموز مبارك باد.
hadis

(تسخير لانه جاسوسي آمريكا درسال 1358هجري شمسي به دست دانشجويان پيرو خط امام خميني (ره
 
روزمبارزه با استكبار جهاني وروزدانش آموزمبارك باد.
آدرس کوتاه :