فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي در اين مراسم با بيان اينكه 60 درصد مدارس يزد توسط خيرين بنا شده است گفت: استان و به تبع آن شهرستان يزد توانسته در جذب كمكهاي خيرين براي ساخت و تجهيز مدارس در رتبه هاي نخست كشور باشد كه اين خود افتخاري ديگر براي ديار دارالعباده و دارالعلم يزد است.

فرماندار با اعلام اينكه نقش خيرين مدرسه ساز در موفقيتهاي علمي دانش آموزان يزدي در چند سال اخير مهم بوده است خاطر نشان كرد يكي از موفقيتهاي كه در اين چند سال يزد توانسته به آن نايل شود مي توان به كسب رتبه ي نخست كشور در كنكور سراسري دانشگاه ها در 18 سال اخير به صورت متمادي اشاره كرد كه بي شك خيرين محترم با توسعه فرهنگ مدرسه سازي نقش بسزايي را در اين موفقيتها داشته اند.

وي با تأكيد بر لزوم جامعيت بخشيدن فرهنگ مدرسه سازي و نيكوكاري تصريح كرد: اغلب خيرين مدرسه ساز در ديار يزد پا به سن گذاشته اند و لازم است چنين فرهنگ حسنه اي به نسلهاي جوانتر منتقل شود تا بتوان از اين طريق توسعه دهنده ي كارهاي نيكو و حسنه بود.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با اعلام اينكه خيرين مدرسه ساز يكي از اركان نظام آموزشي هستند افزود: فضاي آموزشي از حيث كميت و كيفيت داراي اهميت مي باشند و چنانچه فضاي آموزشي مناسب در اختيار نظام آموزشي قرار نگيرد جريان ياددهي و يادگيري با مشكل مواجه خواهد شد و بدين جهت است كه از خيرين مدرسه ساز به عنوان يكي اركان نظام آموزشي ياد مي شود.

فرماندار در پايان ضمن تقدير و تشكر از اقدام پسنديده خيريني كه در امر مدرسه سازي فعاليت دارند اظهار داشت مسئولين بايد با حمايت از اين عزيزان در مسير توسعه اين فرهنگ گام بردارند.