فرماندار يزد:

عزیزالله سیفی در جمع اعضای هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان یزد افزود: 277 شعبه ثابت و 17 شعبه سیار خواهد بود.

وی ادامه داد: طی بررسی که از تعداد نفرات و نحوه همکاری افراد فعال در شعب اخذ رای صورت گرفته ، یازده هزارو 300 نفرکار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای شهر و روستا را در شهرستان یزد بر عهده دارند.

فرماندار یزد ،گفت: برای تمام افراد فعال در شعب اخذ رای در انتخابات گذشته پیامک ارسال شد تا با حضور در ستاد انتخابات شهرستان یزد نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمایند که اکثریت قریب به اتفاق آنها مدارک خود را تکمیل نموده اند.

سیفی افزود: برای افراد جایگزین نیز تکمیل مدارک شده است و تمام شعب از نظر نیروی انسانی آمادگی صد در صد و کامل را دارد و برای هر شعبه از طرف نیروی انتظامی نیز پیش بینی بکار گیری 3 تا 5 نفر نیرو گردیده است.
وی ادامه داد: از نظر تجهیزات نیز بررسی لازم صورت گرفته و کمبودهایی که در مواردی وجود داشت به ستاد انتخابات اعلام گردیده و نسبت به تامین آنها اقدام خواهد شد.

فرماندار یزد گفت :افراد زیادی برای فعالیت در شعب اخذ رای اعلام آمادگی نموده اند که در حال حاضر کمبودی وجود ندارد تا نسبت به جایگزین اقدام شود ولی در صورت نیاز نسبت به بکار گیری آنها اقدام خواهد شد.
رئیس هیئت انتخابات شهرستان یزد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اعضای هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان یزد، گفت: در انتخابات پیش رو با توجه به برگزاری دو انتخابات باید دو هیئت نظارت و دو هیئت اجرایی فعالیت نمایند که با توجه به بافت جمعیتی زیادی که درشهرستان یزد وجود دارد قطعا حجم کار زیادی را خواهیم داشت.

سیفی با تاکید این مورد که بیشترین حجم کار انتخابات پیش رو دراستان درشهرستان یزد متمرکز شده است،اظهار داشت: رعایت اصل بی طرفی ، تقوا ، ولایت مداری و خداترسی سر لوحه کار هیئت های اجرایی انتخابات است و باید همواره این موارد سرلوحه تمام کارها باشد.

فرماندار یزد گفت: هیئت های اجرایی مهم ترین مرجع برگزاری انتخابات است و نقش اساسی در تصمیم گیری مسئولان و متولیان انتخابات دارد .