شناسه : 695987
فرماندار يزد:

20 ميليارد ريال جهت توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي شهر يزد اختصاص يافته است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در جلسه اي كه به رياست عزيزا... سيفي فرماندار در خصوص طرحهاي پيشنهادي جهت ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي شهرستان يزد بحث و تبادل نظر شد.
فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي در اين جلسه با بيان اينكه رفع معضلات و مشكلات سكونتگاههاي غير رسمي نيازمند يك عزم جدي است گفت: در شهرستان يزد سه منطقه كشتارگاه ، حسن آباد و جاده فرودگاه مورد نظر مي باشد كه همه دستگاههاي اجرايي مسئول بايد با همكاري و اختصاص بودجه هاي مناسب زمينه لازم براي بهبود سكونت در اين مناطق فراهم نمايند.

فرماندار با اشاره به اينكه ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي با محوريت آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي ، بهداشتي و درماني در سال 91 صورت مي پذيرد خاطر نشان كرد: در سال جاري 20 ميلياد ريال جهت توانمند سازي اين سكونتگاهها به شهرستان يزد اختصاص يافته كه اين مبلغ بايد در پروژه هاي مذكور هزينه خواهد شد.

سيفي با تأكيد به اينكه پدیده سکونتگاههای غیر رسمی یکی از مشکلات عمده کشور و روز به روز با گسترش این سکونتگاهها مواجه هستیم افزود: دستگاهها بايد با پيشنهاد پروژه هاي مختلف و تخصيص بودجه هاي كافي گام مناسبي را در جهت رفع مشكلات مردم اين مناطق بردارند.

در اين جلسه اجراي پروژه هاي فرهنگسراي بهمن ، احداث سالن ورزشي و پارك در حسن آباد ، ايجاد مراكز درماني در جاده فرودگاه تصويب شد.

همچنين سازمان بهزيستي موظف به شناسايي افراد آسيب پذير اجتماعي و ارجاع آنها به پايگاه سلامت اجتماعي شد.

شهرداري نيز در خصوص ساماندهي معابر، آسفالت خيابان و ايجاد فضاي سبز در حسن آباد، كشتارگاه و جاده فرودگاه قول مساعد داد.

آدرس کوتاه :