شناسه : 158001269

2.8 درصد رشد سواد آموزی شهرستان یزد در سال گذشته


جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان یزد به ریاست فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی  با حضور فرماندار ومدیران دستگاه های اجرایی  ذیربط شهرستان در محل فرمانداری یزد برگزار شد.
"سید محمدرستگاری"در این نشست بیان داشت: با وجود رشد 2.8 درصدی باسوادی شهرستان یزد در سال گذشته، باید در زمینه ریشه کنی بیسوادی تلاش کنیم لذا انتظار می رود شهرستان یزد با بهره گیری از تمام ظرفیتهاو همکاری تمام دستگاه های اجرایی همکار در امر ریشه کنی بیسوادی، به عنوان پیشگام و الگو در سطح استان معرفی شود.
وی در بخش دیگری از جلسه بر ثابت بودن نمایندگان و رابط دستگاه ها برای پیگیری و اقدام برای رشد باسوادی در شهرستان افزود: ادارات و نهادهای درگیر در این موضوع هرجلسه گزارشی کمی از اقدامات خود برای شناسایی و معرفی و آموزش بیسوادان را ارئه نمایند.
فرماندار یزد همچنین سازمان جهاد کشاورزی ، مراکز بهداشت و درمانی، صنف کشاورزان ، هیاتهای مذهبی، معتمدین محلات و ... را از جمله نهادها و فرصتهای پیش رو برای شناسایی بیسوادان عنوان کرد وگفت: با این حال لازم است براساس اطلاعات خوب و قابل استناد ، محدودیتهای سایر دستگاه ها را نیزدر نظر گرفته و به مباحث حفاظتی سایر دستگاه ها نیز احترام بگذاریم.


آدرس کوتاه :