شناسه : 40183754
فرماندار يزد تأكيد كرد:

" سرمايه دانش "مهمتر از " سرمايه توليد‌" مي باشد


فرماندار يزد در مراسم تجليل از اساتيد و بازنشستگان آموزشكده فني شهيد صدوقي گفت: معلمان در آماده كردن افراد براي پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي تأثيرگذار و نقش آفرين هستند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ به مناسبت هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم مراسم تجليل از اساتيد و بازنشستگان آموزشكده فني شهيد صدوقي با حضور معاون سياسي،‌ امنيتي و اجتماعي استاندار،‌ فرماندار يزد و مديركل حوزه استاندار برگزار شد.

محمود شاكري شمسي در اين مراسم با اشاره به اين مطلب كه وظيفه معلم پرورش انسان است افزود: معلمان در آماده كردن افراد براي پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي تأثيرگذار و نقش آفرين هستند.

فرماندار يزد با بيان اينكه امروزه نيروي انساني متخصص سهم بسيار مهم و بي بديلي را در فرآيند توسعه دارد گفت: نيروي انساني سهم قابل توجهي را در ثروت كشورها دارد و بدون ترديد " سرمايه دانش "مهمتر از " سرمايه توليد‌" است.

وي ضمن بيان تفاوت رشد با توسعه اظهار داشت: رشد يك فرآيند تك بعدي است و بيشتر پيشرفت را در زمينه خاص مي داند در حالي كه توسعه پيشرفت همه جانبه بوده و به همه ابعاد توجه دارد.

شاكري شمسي با ذكر اين مطلب كه توسعه ملي، فرآيندي همه جانبه بوده و به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم توجه دارد خاطرنشان ساخت: در سطح بين المللي از افزايش رفاه، ارتقاء سطح بهداشت، بهبود وضعيت آموزش و اميد به زندگي به عنوان مهمترين شاخص هاي توسعه يافتگي در هر جامعه اي ياد مي شود.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه توسعه پايدار و همه جانبه الزاماً از بستر نيروي انساني مي گذرد افزود: نهادهاي آموزشي كشور مي باست سرمايه گذاري قابل توجهي بر روي نيروي انساني انجام دهند تا از اين طريق به اهداف توسعه پايدار نائل شد.

لازم بذكر است در پايان اين مراسم لوح تقدير و هدايايي به اساتيد نمونه و بازنشستگان اين دانشكده اهداء شد.

اجراي موسيقي و سخنراني يكي از اساتيد از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.

 
آدرس کوتاه :