شناسه : 159131282
علیرضا جدیدی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری:

یکی از دغدغه های اصلی ما در امور اتباع رسیدگی به امور خانواده های اتباع مجاز می باشد


جدیدی گفت: با عزم جدي دو مسئله بسيار مهم پیگیری رفع مشکلات حاصل از حضور اتباع غیر مجاز و همچنین رسیدگی به امور خانواده های اتباع مجاز را در حوزه اتباع خارجي پي‌گيري مي‌كنيم.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در نشست ستاد ساماندهی امور اتباع شهرستان یزد که با حضور معتمدین مهاجرین افغانی برگزار شد، علیرضا جدیدی اظهار گفت: با عزم جدي دو مسئله بسيار مهم پیگیری رفع مشکلات حاصل از حضور اتباع غیر مجاز و همچنین  رسیدگی به امور خانواده های اتباع مجاز را در حوزه اتباع خارجي پي‌گيري مي‌كنيم.

وی با اشاره به لزوم پيگيري طرد اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز در يزد ساكن و فاقد پروانه كار، كارت اقامت و گذرنامه براي اشتغال و تحصيل هستند افزود: پذيرفته‌ايم كه كشور ما مانند تمام كشورهاي دنيا، هر تبعه‌ خارجي كه بدون مجوز قصد سكونت درآن راداشته باشد غيرمجاز شناخته مي‌شود، برخورد با متخلفين اتباع نيز توسط قانون كشورمان مشخص شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار در ادامه اظهار داشت: دغدغه ديگر ما رسيدگي به امورخانواده‌هاي اتباع مجاز است. كساني‌كه با كارت اقامت، گذرنامه در كشورمان به صورت قانوني حضور دارند و در صورت همكاري في‌مابين امكان ساماندهي و ايجاد زندگي معيشتي بهتر با اصول و قواعد مناسب براي اتباع مجاز فراهم خواهد شد. زماني‌كه اتباع خارجي مجاز ساكن در يزد شناسايي و ساماندهي شوند تكليفمان با اتباع خارجي غيرمجاز مشخص خواهد شد و بر اين اساس فلوچارت اجرايي كارگروه و كميته‌هاي ساماندهي اتباع خارجي) با هدف برگزاري برنامه‌هاي آموزشي درحوزه‌هاي مختلف حقوق شهروندي، بهداشتي، ترافيكي، اشتغال، كودكان، زنان و... براي خانواده‌هاي اتباع مجاز در نظر گرفته شده است.
آدرس کوتاه :