شناسه : 130985124
رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان یزد

گوشت سفید و قرمز با نرخ دولتی(تنظیم بازار) در فروشگاه های سطح شهرستان در حال عرضه می باشد


عباس حیدری سرپرست فرمانداری یزد و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت : گوشت سفید و قرمز با نرخ دولتی(تنظیم بازار) در فروشگاه های سطح شهرستان در حال عرضه می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، عباس حیدری سرپرست فرمانداری یزد و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان اظهار داشت : گوشت سفید و قرمز با نرخ دولتی(تنظیم بازار) به شرح جدول ذیل و بمنظور بهره مندی شهروندان ارجمند،  در فروشگاه های سطح شهرستان در حال عرضه می باشد.

فروشگاه مباشر شماره تماس آدرس
تعاونی فرهنگیان مجیدیان 9133592609 چهار راه فرهنگیان
خلیج فارس احمدی 9132587116 صنعت، همافر
پل زحمتکش 9131522550 بسیج ، شاهدیه ، پاسداران
جهاد گلچینان 9132587805 دانشجو
اتکا کریمی 9133579117 24 متری امامشهر
رفاه یزد سالم 9132738848 مرکزی،امام علی،ازادشهر
تعاونی روستایی محمدآباد پوررضا 9132565013 محمدآباد
شرکت تعاونی کارمندان افخمی 9131546879 دانشجو
صراط شاهدیه حمامی 9133529064 شاهدیه
ایرانیان شاه محمدی 9133528921 زارچ،سرچشمه
کوثر شیرانی 9211128451 خیابان قیام
الماس کویر آبشوری 9132511277 حسن آباد میدان طلائیه
همیشه بهار میرحسینی 9135286185 بلوار استقلال
الماس فجر فوقانی 9130011736 دهه فجر، بعد از امامزاده شنبه

 
آدرس کوتاه :