شناسه : 159520296

گشت ویژه کرونا شهرستان یزد امروز 21 مهرماه به منظور بررسی رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح شهر و ادارات و اصناف شهرستان
آدرس کوتاه :