شناسه : 158747155

گشت های ناظران فرمانداری یزد از اصناف غیر ضروری در سطح شهر یزد با هدف مقابله با ویروس کرونا


طبق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا ناظران فرمانداری یزد بصورت مستمر در حال بازرسی از اصناف غیر ضروری در سطح مناطق شهر یزد هستند .

طبق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا ناظران فرمانداری یزد بصورت مستمر در حال بازرسی از اصناف غیر ضروری در سطح مناطق شهر یزد هستند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، طبق گزارشات ناظران و بازرسین فرمانداری یزد امروز 13 فروردین بیانگر این موضوع است که کسبه و اصناف غیر ضروری تعطیل هستند و در زمان اجرای طرح فاصله گزاری اجتماعی   تعداد اندکی که در حال کسب و کاربودند بعد از تذکر و ارشاد توسط ناظرین مغازه های خود را بسته واین همکاری مردم برای شکست کرونا قابل تحسین است گفتنی است کسبه و اصناف غیر ضروری که در شرایط فعلی فعالیت صنفی می کنند در ابتدا از اصناف خواسته شده نسبت به تعطیلی اقدام کنند در صورت توجه نکردن به این موضوع صنف متخلف پلمپ خواهد شد و صنوف ضروری که تامین و توزیع کننده مایحتاج عمومی مردم هستند هیچ گونه ممنوعیت ومحدودیتی در ارائه و فروش نخواهند داشت.


 
آدرس کوتاه :