شناسه : 159646797

گشت مشترک کرونا وپلمپ واحدهای متخلف سالن آرایش زنانه،املاک،میوه فروشی،قهوه خانه و... در تاریخ ۹۹/۸/۱۸
آدرس کوتاه :