شناسه : 158879418

گشت مشترک فرمانداری یزد از گلخانه ها و مراکز دام روستاهای بخش مرکزی یزد


گشت مشترک فرمانداری یزد از گلخانه ها و مراکز دام روستاهای بخش مرکزی یزد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد پنجشنبه بیست و نهم خردادماه گشت مشترک فرمانداری با همراهی  سید علی حسینی منش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار،بخشدار مرکزی یزد و سایرنمایندگان دستگاه های اجرایی بمنظور پایش و ساماندهی وضعیت گلخانه ها و واحدهای نگهداری دام در روستاهای بخش مرکزی یزد انجام شد.


آدرس کوتاه :