شناسه : 153438527
در آستانه فرارسيدن نوروز :

گزار ش تصويري بازديد فرماندار يزد از بوستان ناجي شهر حميديا


در آستانه فرارسيدن نوروز "سيد محمد رستگاري" فرماندار يزد از بوستان ناجي شهر حميديا بازديد كرد .

به گزار ش روابط عمومي فرمانداري يزد :در آستانه فرارسيدن نوروز "سيد محمد رستگاري "فرماندار يزد از بوستان ناجي شهر حميديا بازديد كرد .

در اين بازديد فرماندار يزد خواستار تسريع در تكميل پروژه احداث ورودي بوستان ناجي شد .


آدرس کوتاه :