شناسه : 25532738

گزارش تصویری ملاقات مردمی فرماندار یزد
آدرس کوتاه :