شناسه : 15671168

گزارش تصویری مسابقات تیراندازی ویژه پرسنل فرمانداری یزد و بخشداری ها تابعه


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، در اولین روز از هفته بسیج و با همکاری فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج مرکزی یزد مسابقات تیراندازی ویژه پرسنل فرمانداری یزد و بخشداری های تابعه برگزار شد.

آدرس کوتاه :