شناسه : 47557554

گزارش تصویری مراسم تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم بخش مرکزی یزد
آدرس کوتاه :