شناسه : 158120698

گزارش تصویری راهپیمایی حامیان اقتدار و امنیت دریزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:این راهپیمایی با حضور مسئولین استان و شهرستان ومردم دارالولایه یزد انجام شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد:این راهپیمایی با حضور مسئولین استان و شهرستان ومردم دارالولایه یزد انجام شد .


آدرس کوتاه :