شناسه : 695235

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، مردم دارالعباده و درالعلم یزد در اولین ساعات اخذ رای با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای بار دیگر حماسه آفریدند.

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات 

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

گزارش تصویری حضور گسترده مردم دارالعباده یزد ساعات اولیه انتخابات

 

 

 

آدرس کوتاه :