شناسه : 28189045

گزارش تصویری جلسه شورای اداری شهرستان یزد
آدرس کوتاه :