شناسه : 692883

گزارش تصویری تودیع و معارفه مدير كل نهاد كتابخانه هاي استان يزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، طي مراسمي با حضور سادات فاطمي معاون مجلس و استانهاي كتابخانه هاي كشور،دشتي معاون استاندار،سيفي فرمانداريزد اززحمات علايي مدير كل نهاد كتابخانه هاي استان تجليل و محمد حسين پارساييان بجاي وي معرفي شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :