شناسه : 1283118

گزارش تصویری: برگزاری مسابقات حفظ اداره اوقاف در بخش زارچ


مسابقات حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه امروز 92/12/9 در بخش زارچ برگزار شد

مسابقات حفظ موضوعی و ترتیبی قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه امروز 92/12/9 در سالن مهد قرآن کریم بخش زارچ برگزار شد. در پایان نیز طی قرعه کشی به دو نفر از شرکت کنندگان کمک هزینه سفر عتبات و عالیات تعلق گرفت. آدرس کوتاه :