شناسه : 17098153

گزارش تصویری بازدید معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری از واحدهای نانوایی سطح شهر یزد


...

آدرس کوتاه :