شناسه : 12746366

گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری از روند اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری باتفاق معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان از روند اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در شهرستان یزد بازدید کرد.

آدرس کوتاه :