شناسه : 156917927

گزارش تصویری بازدید فرماندار یزد و هیات همراه از طرحها و پروژه ای عمرانی شهر زارچ


گزارش تصویری بازدید"سید محمد رستگاری" فرماندار یزد و هیات همراه ظهرروز پنجشنبه سیزدهم تیرماه از طرحها و پروژه ای عمرانی پارک قنات ،مسکن جوانان و مسکن مهر و خانه سالمندان شهر زارچ






آدرس کوتاه :