شناسه : 158776785

گزارش تصویری بازدید فرماندار یزد از کارگاههای بزرگ و کوچک دوخت ماسک وکان در شهرستان(حمیدیا ،شاهدیه ،زارچ ،بخش مرکزی یزد)
آدرس کوتاه :