شناسه : 11103462

گزارش تصویری بازدید فرماندار یزد از نمایشگاه خودرو


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار، باتفاق معاون برنامه ریزی، اداری و مالی و سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری از نمایشگاه خودرو یزد بازدید کرد.

آدرس کوتاه :