شناسه : 14882988

گزارش تصویری بازدید فرماندار یزد از خانه کارگر استان یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد باتفاق مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، سیاسی و انتخابات استانداری، معاونین فرمانداری و جمعی دیگر ازمسئولین از خانه کارگر استان یزد بازدید کرد.

آدرس کوتاه :