شناسه : 159301103

گزارش تصویری: بازدید سید محمد رستگاری فرماندار یزدبه اتفاق محمد جواد آقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد از روند آزادسازی وعملیات عمرانی مسیل ورودخانه مرکزی یزد
آدرس کوتاه :